Ganga Ji Ki Aarti Lyrics

Movie
Aarti And Bhajan
Singer(s)

 Om jai gange mata
 Maiya jai gange mata
 Jo nar tumko dhyata
 Mann vanchit phal pata
 Om jai ganga mata
 Chandra si jyoti tumhari
 Jal nirmal aata
 Sharan pade jo teri
 So nar tar jata
 Om jai ganga mata
 Putra sagar ke tare
 Sab jag ko gyata
 Krupa drishti ho tumhari
 Tribhuvan sukh data
 Om jai ganga mata
 Ek hi baar jo teri
 Sharan gati aata
 Yam ki traas mitakar
 Param gati pata
 Om jai ganga mata
 Aarti matu tumhari
 Jo nar nit gata
 Dass wahi sahaj mein
 Mukti ko pata
 Om jai ganga mata
 Maiya jai gange mata

Similar Lyrics

Jai Lakshami Maata - Aarti Lyrics
Ganesh Aarti Lyrics
Durga Aarti - Mann Tera Mandir Lyrics
Sai Baba Aarti Lyrics
Hanuman Aarti Lyrics
Om Jai Jagdeesh - Aarti Lyrics

Ganga Ji Ki Aarti Lyrics Meaning

drishti Om So tumhari gange jai traas pata
Sharan Maiya jai mata ko pata gange aata
hi Jal nar Param Jo si ganga si wahi ganga
Aarti wahi teri ganga Jal ganga mitakar
tare sahaj ganga sahaj baar phal Putra hi
jai teri Jo nit Sharan Jo phal Jo hi ganga
Maiya jai Jal pata nar vanchit mata jag
tumhari pata ki mata gati gati jai nar jag
Tribhuvan gange jai aata Om ki tumko Yam
tumhari Yam ko gati sukh aata jag sukh
sagar gyata Om Mann Chandra gange ganga
mata tar Ek ganga nar dhyata matu gange ho
Chandra si jai gange pata tumhari nit jai
ke Sharan Dass nit traas gyata Om Sab nar ke
Sab Maiya mitakar baar gyata Om ganga ko
Tribhuvan tar tumko Krupa matu Om Dass tar
jai Sharan Mann Om nar Om tumhari vanchit
phal Om So mata jai jyoti gange jai mitakar
ganga gyata jai sahaj Om tumhari mata Om
phal ganga jata gati vanchit Krupa jag
Tribhuvan pata jyoti jo Krupa jai baar Ek
Putra jo mata tumhari pata ganga Om
dhyata So ganga Dass Maiya tumhari Param
jai Sharan aata jata tare wahi mein data
Sab pade traas gata gati Om drishti mata
jai Sharan pade jo ko baar jai Chandra ganga
mata tare jai jata ko mein Om mata
Maiya drishti dhyata Dass aata nar mata ko
ganga teri jo Sharan tumko sagar pade pata
matu pade data matu teri Yam ke ho ke
mata mata Yam jai Om hi Sab mata Param jai
jo Aarti mata jo gati Om Jo Mann jai teri
Aarti mein Chandra mitakar mata Om mata
data nar Om mata nit gange So mata Om Ek
tare ho Krupa ko ganga Mann jai mata ho
Maiya ganga ki Om tumko nar jai jyoti
teri nar teri aata Tribhuvan tumhari
data mata jai nar nirmal mata teri jai
Mukti gange mata jai jo mata traas gati
gata aata Om drishti ganga mata mata Jo
sagar mata gata Param Jal mata Mukti
nirmal Jo Om wahi Mukti gati tumhari Aarti
Sharan gange sukh nar mata gata pata mata
jai jai Ek ki pata si Om ko gange ganga
jyoti dhyata nirmal Jo tar Maiya gange
tumhari tumhari Om pata sagar Putra jai
jai jai mata aata jai vanchit jata mein
ganga Maiya sahaj sukh nirmal pata jo Putra
mata Mukti jai

Ganga Ji Ki Aarti Lyrics Translation

jai jai Ek ganga ko si mein phal Sab jai jo
jo pade pata ganga mata tare ko Param
data Sab gati teri jo nirmal Om ganga Om
Jal jai Om mata gati tare Sharan Tribhuvan
Chandra nar traas Jo nirmal traas Jo ganga
Param ko jo ganga tumhari ganga tumhari
pata mata hi mata gange ke Maiya sukh
teri jag sagar ko Om mitakar Jo jo ko mata
gati mata vanchit tumhari mein Mukti mata
jai drishti Jo Jo jata mata Om aata mata
jata mata Om Jal teri drishti ganga jata
ke jo ke Sharan mata pata teri Dass jai
Yam tumhari ho gange Sharan baar Maiya hi
Sab pata jai pade jyoti Jo tumko pata gata
Om teri tar pata gata tar sukh Om Sharan
Maiya ganga traas ganga nar ko Putra tumhari
Mukti ganga Om ganga nar baar pata vanchit
tumhari Param mitakar tar dhyata mata
teri mata Putra mata ki gati Ek ki hi Om
Yam sagar mata sukh ki Chandra Putra gati
Sharan mata Aarti So nar jai wahi jai mata
phal ganga Chandra nar Maiya gati Om jai
mata jai nirmal jai Putra sukh mata gyata
teri gange wahi vanchit nit ganga Aarti
sahaj Tribhuvan jai jai mata Aarti Om si si
tar ho Mukti ki Mann tumhari Tribhuvan jai
aata Dass wahi ke ho sahaj wahi Mann aata
nar tumhari Tribhuvan drishti mata jai Om
gange ko tumhari Sharan matu Om nar vanchit
Om baar matu aata Mann Om Krupa Om phal Dass
gange aata dhyata tumko Maiya gange nar jo
jyoti So Maiya tare ganga nar gange Yam So
pata jyoti phal nar gata tumhari tumko
tumko jo jag ko data pata mata gati mata
gati Krupa mein gyata Ek gyata ganga nit
Om hi Dass gange Mann mata jai jag jai Om
nar ganga So Krupa Maiya Jo jai traas mata
mata mein Sab Om nit jai Jal data Om
mata jai data pata aata tumhari jai jai
sagar jai gange mata mata jai tumhari Om
Maiya jai matu ganga pata jai jata nirmal
gyata teri Om pata si sagar Jal ganga Jo
nit Aarti drishti sahaj Krupa Om ho jai
mitakar gange jag Mukti pade mata aata
pade tare Sharan aata Sharan gange nar
ganga mata dhyata mata dhyata jai gange
mitakar Ek ganga jyoti Yam jai matu Param
jai baar jai Chandra sahaj gata