Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics

Movie
Bhajan
Singer(s)

 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 2
 (Pankhida re udina jajo pawagardh re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re) - 2 
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4 
 Hey vola gaamna sutari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo bajot laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo bajot laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re maniyaar vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo chudalo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo chudalo laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re soniyaar vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo janjhar laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo janjhar laao re
 Sara laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re doshida vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudi chundhi laao re
 Mari kalka maa ne maate rudi chundhi laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida
 
 Hey vola gaamna - 4
 Hey vola gaamna re kumbhari vela vela aao re
 Vela vela aao re
 Mari mahakali ne mate rudo garbo laao re
 Mari kalka maa ne maate rudo garbo laao re
 Sari laao sundar laao vela aao re - 2
 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere
 Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re
 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 3
 Pankhida aa aa aa pankhida pankhida aa aa pankhiida

Similar Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Maa Taro Garobo Lyrics

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Meaning

Mahakali 2 Hey aao gaamna - mahakali o o
Mahakali garabe pankhida mahakali re Mari
ramere pankhida aa sundar garabe aao 2
pankhida re jaine Sara Hey re re Pankhida
mane 2 Mari re - re kejo o garabe chundhi
pankhiida Mari Mari - ne re vola maniyaar
vela kalka garabe vela - - re aao rudi vela
maa 4 ne Mari - o laao kejo rudo o mane laao
o mane ramere Sara Hey garabe Mari Mari
ghume kejo pankhiida Pankhida kalka pankhida
- mane vola maa o garabe o - garabe gaamna ne
Hey Sara garabe o Mari re o Hey Sara rudo
laao kalka Hey laao mahakali aao maa Sara -
garabe garbo ghume kalka ne maa re pankhida
aao Mari Vela laao Mari gaamna Pankhida o
kejo jaine re aao ghume o jajo vela kalka
ramere Vela jaine Vela vela janjhar - - o
re maa doshida - garabe Pankhida rudo 4
mane Mari garabe chudalo laao mahakali kalka
chudalo o pankhiida rudo pawagardh
Pankhida mane Mari laao Mari pankhida re Hey
pankhiida vela mahakali 2 ne o Mahakali re
- aao pankhiida vola o rudo vola janjhar Hey
mate garabe maate - pankhiida o ne re o
maate janjhar Mari ne Pankhida pankhiida Mari
mate laao vela Mahakali aao aao o pankhiida
Hey vela laao sundar re ramere mane chudalo
o kalka 2 - 2 re vela kejo Pankhida o Hey
garbo re laao 2 2 vola bajot kalka jaine
kejo Pankhida mane 4 maa 2 kalka jaine vela
rudo o o janjhar aao ne kalka ne Mari laao
kalka vela o pankhiida mane Pankhida rudo
garabe pankhida aao re gaamna re Sari Hey
gaamna vela mate o bajot laao - ne
Mahakali janjhar garabe pankhiida garabe
pankhida o garabe laao aao re ne aao garbo
mate mane pankhiida kejo re - kejo jaine 2
o kalka re kejo pawagardh mate Hey sutari o
vela aao Hey rudo maa Sari mate mane vola
vola Vela o re re ramere chudalo vola rudo
- chundhi garabe Hey Mahakali pankhiida
Vela laao kejo re re kalka Mari kejo o re
vela garbo o Mari ramere o 4 re mane re
Pankhida Pankhida pankhida - Vela vola - ne
Vela vela o ghume ne mahakali kejo vola ghume
o re pankhida re mahakali Vela aao ne ne
garabe aao re o mane o pankhida Mari laao 4
kalka ramere o Mari sundar Mahakali vela -
vola Pankhida vola sundar doshida aa vela 2
aao Hey o o 4 pankhida 2 laao pankhida
Pankhida re garabe re re - maa pawagardh
kejo Mahakali re kalka Mari laao gaamna Mari
pankhida jaine o kalka o kejo pankhida - re
garabe (Pankhida vela vola aao soniyaar 4
kalka Hey re pankhida - Mari pankhida aa -
vola Mari Mari rudo gaamna pankhida 2 re
garbo gaamna laao pankhiida re rudo laao 2
gaamna kalka maate 2 o aao kejo bajot sundar
Hey - re kalka pankhida ghume maate Mari 2
re garabe vela pankhiida pankhida pankhiida
o garabe vela re) Vela o re vola bajot vela
jaine - o re o jaine Mari o Pankhida jaine
Mari vela - o ne mate gaamna re vola mate
laao Mahakali vela re sundar sundar vela re
vela gaamna 4 laao ramere vela ramere
maate kejo kalka laao Sari o sundar re
mahakali kejo rudo laao kejo rudo Mari -
aao kalka - Sara o Mahakali Hey re laao kalka
aao Mahakali Mari vela 4 laao o kejo Mari
Pankhida ne o Sara re vela o vola pankhiida o
Mari ne gaamna pankhida garabe o pankhiida
4 kejo chundhi maa kejo ne pankhida gaamna
laao Hey re jajo - mahakali 2 aao re jaine
aa kejo mahakali o laao o o re ghume sundar
Hey jajo mane maa kalka o o - pankhida
vela re aao kejo jaine re rudo o ghume o
sundar re Hey o re maate pankhiida jaine
re bajot Mari laao Mahakali Mari o pankhida
ramere pankhida o vola chudalo ne Mari 4
maa vela vola ghume o jaine vela pankhida o
ne rudo o pankhiida kalka o ne kejo Mari
gaamna jaine re vela Sari mane pankhida re
Vela jaine 2 maate kejo ramere jaine rudo
(Pankhida ne garabe (Pankhida udina ramere
pankhida kejo kumbhari pankhiida sundar ne
Mari - rudo o kalka - o rudo gaamna jaine o
Mahakali re kejo janjhar kejo ghume o re
Hey o Vela o re Pankhida ghume aao ne Vela
mane pankhida re ne garbo mate ne kalka
Pankhida aao 2 garabe - kejo jaine mane laao
kejo maate o re kalka vela gaamna re kejo
jaine sundar chudalo rudo o 2 chundhi Hey
pawagardh re laao maate gaamna kejo jaine
maate laao mane rudi aao re Hey rudo jaine
Hey gaamna chundhi vela kumbhari re ghume
gaamna aao ne laao ne ne Mari o maniyaar vela
mate vola re o kejo jaine vela o re - aao
Mari Mari chudalo re vela pankhiida o re
laao gaamna mane jajo kalka ghume Hey jaine
pankhida re mane mate re rudi ramere Hey
kejo mane o Pankhida Pankhida re o re
kumbhari 3 Mari kumbhari vela Vela pankhida
aao Pankhida Mari rudo kalka vela o Mari
sutari re aao re ne Hey bajot vela chundhi o
aao laao pankhida o ne vela laao rudo re o o
- jaine garabe laao laao aao Hey maa maate
Hey garbo pankhiida vola re pankhida jaine
pankhida re pankhida ne ne Mari laao Hey kejo
pankhida - gaamna vela aao o Pankhida Hey 2
4 re kejo ne mane Mari Mari aao 2 sundar
- ne laao Mahakali jaine vela - ramere laao
vela aao re re re) 4 vela Mahakali re aa
Sara gaamna - Mari o o doshida o 3 re vela
re janjhar - soniyaar jaine bajot - ramere
laao (Pankhida aao maniyaar - 4 aao o
pankhiida maate mahakali pankhida kalka
jaine maniyaar ghume sundar aao Mahakali maa
rudi re rudo re Sara ne sundar ne vela
garabe rudo kejo re aao kejo mahakali ne
garabe kalka pankhida vela gaamna o doshida 4
aao Pankhida aa ne vela garabe vela ne re
garabe vola garabe re vola maate o laao vola
o jaine kejo pankhida vela vela aa mahakali
chundhi ne jaine pankhida - jaine ne vola ne
kejo jaine laao gaamna Vela kalka aa maa
pankhida o o ne Pankhida re) pankhida aa
pankhida Mari soniyaar gaamna Pankhida
laao ne ne mate o laao pankhiida pankhida
kalka ramere aao pankhida ghume jaine garabe
re) jaine Mari maate laao maa o ne laao
mane laao vola mate laao - mane laao Mahakali
mate ramere o - maa aao sutari garabe re
rudi Mari Mari kejo maate o laao aao garabe
garabe gaamna ramere Hey 2 vola o re re
pankhida aao laao Sari ramere re 2 Sara
laao re vola o kalka ghume ramere garabe
jaine jaine jaine laao - o mahakali re Hey
laao ghume mate garabe mahakali o 4 vela
- vela ne laao vela vola ne o Hey 4
pankhiida ne laao re jaine vela gaamna laao
o mate ghume aao Mahakali pankhiida aao
mahakali ne vela kalka ne ramere rudi 3
rudo vela laao laao sundar re kejo 4
mahakali chudalo gaamna Mari gaamna laao laao
o Mari 2 pankhida re o laao udina mate laao
kalka rudi rudo bajot re udina re pankhida
aa mate re sundar ne vela - aa re re aao
vela pankhida laao re Mahakali garabe
ramere Pankhida re ramere re garabe aao
ne vela gaamna ghume aao laao ne pankhida o
ramere Hey 4 re Sara mate aao Sari Mari
Sari vola ne pankhida Vela aa o o Pankhida
vola Hey 4 garabe Pankhida kalka o re rudo
sundar laao gaamna aao o ghume Pankhida laao
re jaine vela Mari o - kejo kejo aa
Mahakali pankhiida Mari Mahakali kalka Mari
pankhida aao kejo kalka sutari laao Sara Hey
re vola vela re o re maa o jaine - pankhida
soniyaar o re ne laao aao ghume o gaamna -
jaine 3 ghume re laao ne vela vela 2 kalka
gaamna gaamna ne o o Pankhida vela re o
janjhar re re maa mahakali o maate pankhida
aa Mari pankhida garabe mate garabe Hey re
garabe jaine kalka rudo laao Pankhida ghume
chundhi pankhiida vela Mari garabe Mahakali
pankhida ne pankhida Mari 2 - laao aao
garabe ne gaamna mahakali aa pankhida aa
vola gaamna gaamna ghume pankhida re jaine
Mari maate kejo maa pankhiida sundar re
garabe pankhida re maate aa pankhiida rudo
jaine vela o vela pankhida vela mahakali o
Sari rudo vola laao vela laao vola gaamna
sundar o 2 vola laao garbo laao maate vela
rudo kalka jaine o vola pankhida Pankhida o
re o pankhida aa Mari jaine vola jaine re 2
kalka maate 2 o rudi Mari garabe Hey re 2
gaamna ne pankhida re vola udina re - gaamna
re 2 aao ne re vela re o Mahakali rudo aao
o laao aa laao o o pankhiida o vela re Vela
Pankhida re re pankhiida garabe Mahakali
kejo aa o o kalka o maa vela re vela Mari -
kejo re re vola laao o

Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida Lyrics Translation

sundar garabe pankhida Hey vola vela pankhida
kumbhari gaamna re pankhida Mari - o vela
maniyaar vela ne ne garbo Mari pankhida
pankhida pankhida o sundar o (Pankhida
Pankhida bajot vola sundar janjhar laao o
pankhiida Mahakali ne laao janjhar laao
pankhiida ne pankhida 3 jaine kalka aa
udina re jaine vela chudalo Pankhida jaine
kejo Mahakali pankhida aa re pankhida ne
Vela o gaamna o re garabe re pankhida aa
pankhida pankhiida vola re ne o re laao
mane Hey aao Hey ghume vela sutari - 3 re
ne Pankhida re laao Pankhida o kejo mahakali
o laao ne o sundar laao laao o Mari kejo Mari
vela Mari re laao o Mahakali laao garabe
pankhida garabe garabe 4 - ne laao -
Pankhida garabe garbo Pankhida 2 kalka re
Sari laao Mari mate vola o aa doshida re
aao Mari gaamna o jaine o 2 laao re garabe
jaine 2 re laao o o chudalo pankhiida
pankhida gaamna Sara mahakali Hey jaine o
Mari vola aao rudo Hey Pankhida Mari sundar
kejo re Mari Mari mate vela ne maa o jaine
garabe Hey re kalka kejo - 4 2 kalka
mahakali laao laao jaine Mahakali sundar o re
kalka mate ghume chundhi pankhida kejo kejo
pankhiida ghume Mari maate maa o vela sundar
jaine jaine rudo o ne re pankhida ghume re
re pawagardh Vela Hey re garbo ne 4 o aao
jaine vela maate re re vola re) re
pawagardh re jaine rudi Mari ghume
mahakali mahakali - chundhi kejo re re o ne
garabe ne Mahakali Mari Mari re o laao rudi
aao kalka Mahakali kejo Pankhida vela laao ne
janjhar jaine re mate Pankhida pawagardh
garabe Hey mate laao pankhida kejo jaine
ramere laao o - maa o rudo kalka rudi
garabe aa garabe ne aao vela jaine re o jaine
Pankhida Mahakali - maate Pankhida o kalka
pankhida kalka re o o maate jaine pankhida
ne ramere Mari Sara aao kalka ne gaamna laao
aa re o mate Mari laao Mari laao Mahakali -
Mari - vela re vela vela ne 2 maate ramere
ne Pankhida - garabe gaamna kalka o o
gaamna Mari ramere jaine o garabe vola
gaamna re laao o kejo o Pankhida pankhida o
Mari janjhar o aao rudo maate vela Pankhida
Sari mane pankhiida o - garabe pankhida
Mahakali vela Sari ghume sundar aao ghume Hey
jaine re Pankhida - sundar Hey o o kejo Mari
pankhiida vela pawagardh o laao vela Mari -
o pankhiida bajot Sara ghume janjhar ne re
mate Pankhida re laao pankhiida Pankhida
pankhida re o sundar pankhida Sari re re - o
aao - 4 aao re aao jaine kalka re 4 o
Mari kalka re jaine mahakali o laao mane -
mane chundhi maa gaamna vela Vela laao laao
vela mahakali pankhida aao Hey aao re gaamna
garabe aa mate garabe jaine kalka o kalka
gaamna Mahakali pankhiida vola kalka mate
Mari ne pankhida pankhiida kejo re pankhida
aao garabe Hey vela Vela maa vela maa re
ramere re vola laao kejo gaamna ne
Mahakali Mari Hey pankhida mane - vela gaamna
ramere vola aao ne mane aa vela Sari o
laao garabe Mari o re rudi re pankhiida
ghume - pankhiida aa ne vola vela maniyaar -
re o vela vela o (Pankhida maa ramere kalka
Hey o laao re vela kalka o aa re vela Hey
chudalo laao o aao - - 2 gaamna rudo kejo
vola Mari gaamna - kumbhari Mari maa 2 vela
laao ramere re re 2 re kejo 2 Mari laao
ne Pankhida garbo kejo o aa o o rudo 2
mane gaamna re ne o Vela rudo laao garabe
maa ne Pankhida vola laao vola gaamna re
laao Hey chudalo pankhiida laao re kejo maa
pankhiida Hey o kejo mane - o vela ne vela
pankhiida re laao mate sundar ramere o mane
maate jaine Mari Mahakali Sara rudo Hey Vela
re ramere rudo jaine laao vola ne laao ne re
4 2 pankhida ne (Pankhida ne 2 4 gaamna
jajo pankhiida pankhiida kejo 2 kalka
pankhida 2 gaamna sundar re o kalka re)
Mari Hey jaine re Hey Hey ramere garabe
bajot ne ramere re vela pankhida ghume laao
maa maa kejo maate Mari - aao o Mari mane aao
re re laao vela o sundar re aao vola aao
vela gaamna Hey re o kalka ramere re
gaamna aao jajo bajot vola o Mari Hey jajo -
vela aao re rudo Pankhida pankhiida mane
garabe kalka mate re bajot pankhida rudo aao
2 Sara aao re jaine mahakali 4 rudo doshida
ne pankhida garabe Hey mate vela re kalka
jaine o Hey garabe sutari vela doshida udina
ramere Pankhida aa o jaine rudo Sari vela
ghume 4 maa Pankhida re o garabe pankhida
pankhiida - aa re aao mate pankhida kalka o
o jaine 2 Hey mane o vela re re Mari pankhida
vola pankhida vola kalka re kalka gaamna
rudo - vela Hey maa ne re ne jaine
pankhiida - o re Mari mane chudalo aao o
rudi 3 vela re o 2 Mahakali janjhar Hey laao
laao vola vola rudo vola laao ramere aao o
Mahakali 2 aao vela o gaamna - vela kejo
pankhida Mari kejo jaine - o re o Mahakali -
o ghume o vola o mahakali garabe kalka sundar
jaine ne pankhida re garabe mane rudo o
jaine Mari pankhiida laao laao kejo garabe
laao Mahakali ghume re vela laao re o gaamna
re 2 jaine vela pankhiida garabe jaine
vela Vela vela ne mate ramere gaamna o Hey
ne re ne jaine 4 garbo o Hey vola chudalo
ne ghume pankhida re rudo o pankhiida sundar
Vela aao Hey aa maniyaar laao re pankhida
vela laao - re pankhida pankhida 4 jaine 2
Sara aao kalka mane Vela aao vela pankhida o
Hey o garabe janjhar laao re o vola o jaine
re sundar maate o o ne Mari vela re Mari
aao kejo - ne kalka aao o kejo aao 4 ne
gaamna pankhida o jaine rudo 4 o o -
pankhida Mahakali kalka 2 kejo pankhida
garabe re o laao kejo garabe Vela - gaamna
gaamna re laao aao jaine Hey laao 2 re re
vela kalka pankhiida ramere mate aao 2 rudo
mate 4 o ghume kejo re re Mari o Pankhida
garabe pankhiida laao mahakali kalka kalka
Mari laao kejo vela chundhi vola pankhida ne
Pankhida - 2 kejo Mari maate 2 laao Mari
Pankhida kalka o mane Sara garabe pankhida
Mari mate Mari pankhiida Sari Hey maate o
laao maate Pankhida mane o kejo ghume ghume
gaamna o vola aao pankhida pankhiida vola re
- aa laao pankhida re jaine maate re garabe o
rudo gaamna pankhida pankhida laao aao re
kejo o o o kalka o kejo Vela o laao rudo Vela
Vela mahakali Sara Mari kalka rudo - re
garabe re aao pankhida o kejo o pankhida
garabe Mahakali ghume kalka Hey pankhida re
o - o Mari re Sara Mahakali re vola vola
ne - vela laao vela aao o ne mahakali Mari
re Vela aao Mari laao Mahakali Sara gaamna
mahakali vola laao pankhida o mahakali
soniyaar mahakali Mari Mari - re aao 4 aa
ne Pankhida aa pankhida garabe vola maa maa o
rudi Pankhida ramere o ne re (Pankhida
bajot laao chundhi Pankhida - laao 2 - re o
garbo kejo gaamna gaamna kejo mane laao
pankhida vola sutari garabe Mari ne Hey vela
maate gaamna re garabe pankhiida kumbhari
chudalo jaine - mahakali ne kalka Mari sutari
re ne chudalo o o mane 2 pankhida re re
re aao ghume Hey mahakali vola Vela garabe o
soniyaar ramere kalka Hey - aa re rudi rudo
garabe vela kejo vela pankhiida 2 re mane
o jaine o laao rudo ne re re) ramere chundhi
aao pankhida o Pankhida laao jaine 3 vola
rudi maate kejo pankhida sundar chundhi
gaamna re vela bajot re ne o soniyaar maate
pankhida laao o kejo gaamna ramere Mari
Mahakali ghume Sara - sundar laao re re Mari
mane re) maa 2 rudo vela pankhiida o udina
kumbhari kalka garabe kalka laao chundhi laao
Mari aa jajo - Sari janjhar pankhida vela
vela maate kalka garabe maa o pankhiida
garabe Sara doshida jaine aao rudo vola ne
vola rudo ne aao - re kejo vola vela aa
vela vela o Mahakali re vela rudo ramere
kalka maate 4 re vela o Mari re gaamna
vela 2 ghume Vela kejo Mari re re garabe
o vela laao garbo 4 Hey vola 2 vela 4 kejo
jaine garbo maate re ghume maniyaar -
Pankhida Mari vela garabe mate Mari mahakali
mahakali ramere re 4 pankhida vola ne o
pankhida gaamna rudo soniyaar ghume mane vela
mate vela re re vela - aao - ghume jaine -
kejo aao rudo re Mahakali o o gaamna 4 ne
sundar re o maa re kalka re aao o mahakali
mane re Mahakali laao Mari aao sundar kejo
Mari udina jaine gaamna Hey - kejo laao mane
rudo kejo mate kejo vela laao ne aao garabe
re aao maate ramere ne aao o 2 - maa ne
rudo Pankhida ne vela ne bajot aao - aao